torsdag 17. mars 2011

Rektors rolle i markedsføring av skolens ulike undervisningstilbud

Jeg arbeider på en privat videregående skole som i hovedsak har utdanningstilbud innenfor helse og sosialfaglige studieretninger. Skolens tilbud innenfor HS er ambulansefag, barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider.Ambulansefag er en populær utdanning og skolen får hvert år mange søkere til dette tilbudet. I helsefagarbeiderutdanninga derimot er det vanskelig å rekruttere nok søkere. Med for lite søkere betyr det at utdanningstilbud står i fare for å måtte legges ned. Behovet for helsearbeideryrket er stort med tanke på fremtidens eldreomsorg.Rektor har en viktig rolle i markedsføringsarbeidet av skolen ulike tilbud.
Jeg tar gjerne imot ideer og innspill i forhold til hvordan dette arbeidet kan bringes videre.

1 kommentar:

  1. Jeg har ikke markedsføring som fag, men et bidrag fra min side vil være å stille noen spørsmål: Hvilke elevgrupper rekrutteres til din skole? Er det ungdomsskoleelever vil det være naturlig å sette inn støtet der. Men ut fra den kjennskapen jeg har til din skole, er søkerne/elevene en sammensatt gruppe. Det andre spørsmålet som melder seg er: Hvordan nå aktuelle søkere - de som ikke kommer direkte fra grunnskolen?
    I en studie som ble gjennomført blant de første som tok den treårige yrkeslærerutdanningen ved HiST/PLU, ble det spurt om hvor disse studentene fikk tak i informasjon om studiet. Resultatet var nokså entydig, og jeg tenker da som så: Er det en mulighet for at du/dere kan utfordre dagens elever til en markedsføringskampanje? Ved å kartlegge hvorfor dagens elever har valgt din skole, vil du/dere få en viss innsikt i hvilke informasjonskanaler som er de mest brukte. Et lite aksjonsforskningsprosjekt kan gjøre susen her….

    SvarSlett