torsdag 17. mars 2011

Rektors rolle i markedsføring av skolens ulike undervisningstilbud

Jeg arbeider på en privat videregående skole som i hovedsak har utdanningstilbud innenfor helse og sosialfaglige studieretninger. Skolens tilbud innenfor HS er ambulansefag, barne- og ungdomsarbeider og helsefagarbeider.Ambulansefag er en populær utdanning og skolen får hvert år mange søkere til dette tilbudet. I helsefagarbeiderutdanninga derimot er det vanskelig å rekruttere nok søkere. Med for lite søkere betyr det at utdanningstilbud står i fare for å måtte legges ned. Behovet for helsearbeideryrket er stort med tanke på fremtidens eldreomsorg.Rektor har en viktig rolle i markedsføringsarbeidet av skolen ulike tilbud.
Jeg tar gjerne imot ideer og innspill i forhold til hvordan dette arbeidet kan bringes videre.